ESPORT ESCOLAR

L’Oficina Municipal d’esport per a Tothom de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès desenvolupa un programa d’esport en edat escolar que es fa fora de l’horari lectiu i està dirigida a infants i joves de 2 a 16 anys, amb activitats amb competitives i no competitives per tal d’assolir una correcta pràctica esportiva amb els objectius:

  • Complementar l’educació i ajudar a la formació integral dels alumnes.
  • Facilitar la socialització dels infants alhora que se’ls ajuda a crear hàbits permanents de pràctica esportiva.
  • Millorar les capacitats físiques i de coordinació.

A on es fa?
Als mateixos centres d’ensenyament públics o els anomenats centres oberts. Generalment a les tardes, en acabar l’horari lectiu.

Activitats sense competició

PSICOMOTRICITAT (I3 i I4)

L’objectiu d’aquesta activitat és oferir als infants la possibilitat d’experimentar amb el propi cos i mitjançant activitats físiques dirigides la millora del desenvolupament cognitiu i motor així com el coneixement del propi cos i la seva relació amb l’entorn.

INICIACIÓ ESPORTIVA (I5 i 1r)

Tot donant continuïtat a les classes de psicomotricitat, en aquesta activitat els alumnes desenvolupen a través de formes jugades un treball progressiu de diferents coordinacions i habilitats motrius que els facilitaran l’adquisició de les habilitats tècniques vinculades a futures activitats esportives.

MULTIESPORT INDIVIDUAL (1r i 2n)

Els objectius d’aquesta activitat és ensenyar progressivament al llarg dels tres trimestres del curs esl fonaments dels esports de lliscament (skate, scooter, surf skate, patins en línia i patins de quatre rodes), dels esports de raqueta (bàdminton, tennis taula, pàdel i mini tennis) i de les activitats pròpies de l’atletisme (salts, llançaments i curses).

MULTIESPORT COL·LECTIU (1r i 2n)

L’objectiu d’aquesta activitat és ensenyar progressivament als alumnes els fonaments i els conceptes tècnics i les normes bàsiques d’esports col·lectius com el bàsquet, l’handbol i el voleibol.

HIP-HOP (de 3r a 6è)

L’objectiu d’aquesta activitat que compta amb l’ajut del suport musical, és desenvolupar un treball progressiu de ritme, col·locació, expressió i consciència corporal. A mida que avancen els cursos els/les participants interpreten coreografies amb un grau de dificultat creixent.

GIMNÀSTICA RÍTMICA (de 1r a 6è)

L’objectiu principal és donar a conèixer aquesta disciplina esportiva amb qual els/les participants desenvoluparan la coordinació, l’expressió corporal i el sentit de l’oïda. S’hi introdueixen aparells propis de la gimnàstica com: pilota, corda, cèrcol, cinta i maces.

CICLISME (de P4 a 4rt d'ESO)

L’objectiu d’aquesta activitat s’adapta constantment a les necessitats i a l’edat dels participants. Aquesta activitat es desenvolupa els dissabtes al matí i hi ha 4 grups/nivells de treball: iniciació (P3 a P5), aprenentatge (P4 a 1r), perfeccionament (1r a 6è) i joves (ESO). El programa inclou des d’aprendre anar amb bicicleta sobre dues rodes a trobar el domini de les habilitats bàsiques del ciclisme, el coneixement de la mecànica de la bicicleta i fer sortides tant rurals com urbanes de curta i llarga durada, segons el nivell de cada grup.n.

NATACIÓ (P3 a ESO)

L’objectiu d’aquesta activitat està vinculada a les necessitats dels alumnes, els més petits reforcen i amplien l’adaptació, l’autonomia i el domini del medi aquàtic. Per altra banda l’objectiu dels més grans és perfeccionar la tècnica dels diferents estils (crol, esquena, braça, papallona) i d’altres habilitats pròpies del medi aquàtic, amb la intenció de contribuir a un desnvolupament físic integral i equilibrat dels alumnes.

Activitats amb competició

Jocs Esportius Escolars

Els Jocs Esportius Escolars (JEE) és un programa que estableix la Direcció General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i estan organitzats pels Consells Esportius Comarcals i els Ajuntaments de cada municipi amb la col·laboració dels centres d’ensenyament, clubs i entitats esportives.

Adreçat a tots els nens i les nenes de 3r a 6è de primària que vulguin aprendre i practicar un esport de competició amb un objectiu merament formatiu. Les edats s’estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles educatius.

Esports d'Equip:

BÀSQUET, HANDBOL I VOLEIBOL (de 3r a 6è)

Aquests tres esports es desenvolupen amb la col·laboració de les entitats del municipi. Els nens i nenes tindran l’oportunitat d’aprendre la tècnica, la tàctica bàsica i específica de l’esport triat. La jornada de competició complementa la pràctica esportiva que es fa a l’escola entre setmana. La competició dels dissabtes al matí es juga amb equips d’altres escoles del municipi o de la comarca.
Aquesta activitat ha d’integrar el compromís dels pares i les mares a l’hora de respectar el calendari de la competició i l’assistència als partits, per garantir la pràctica de la resta d’alumnes.

Esports Individuals:

ATLETISME (de 3r a 6è)

L’objectiu de l’activitat és conèixer, aprendre i desenvolupar les tècniques bàsiques de la carrera, els salts i els llançaments a partir de formes jugades i complementar l’activitat amb la participació en competicions escolars de manera puntual.

ESCACS (de 1r a 6è)

Els escacs són un joc mil·lenari i inabastable en les seves infinites variacions. Entre els múltiples beneficis que es poden obtenir de la seva pràctica destaquem el treball de concentració i de presa de decisions.

TENNIS TAULA (de 3r a 6è)

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre les tècniques d’atac i defensa i els cops bàsics del tennis taula. Hi ha la possibilitat de participar en jornades de competició individuals i per equips.