Casal de Pasqua 2024

Un any més des de l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET), volem oferir als infants d’I3 a 6è de primària, la possibilitat de participar i gaudir del Casal Esportiu […]