CURS D'INICIACIÓ A TÈCNIC ESPORTIU (CIATE)

El Curs d’Iniciació a Tècnic/a Esportiu (CIATE) és un programa propi del Consell Català de l’Esport que es desenvolupa a Sant Cugat a través de l’OMET i va adreçada a totes aquelles persones majors de 16 anys que es vulguin iniciar en el món de l’ensenyament esportiu.

El fet de possibilitar als monitors i monitores aquesta formació és un pilar bàsic a l’hora de mantenir la màxima qualitat.

Ara tenim l’oportunitat d’accedir al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport) complementant la formació del CIATE Joc i Esport que l’OMET organitza cada any.

El CIATE consta de diferents blocs i per obtenir la certificació de DINAMITZADOR EN L’ÀMBIT ESPORTIU cal haver realitzat satisfactòriament les 3 accions formatives següents: – Esport en edat escolar (Bloc comú + Bloc específic) – Càpsula de primers auxilis – Gestió de petites entitats esportives + 150 hores de pràctiques i disposar del certificat de la ESO equivalent. Es donarà un certificat d’assistència signat per l’Escola Catalana de l’Esport del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya. Per obtenir aquest certificat caldrà assistir com a mínim al 80% de les hores lectives.

Des de l’OMET organitzem les diferents accions formatives durant els període de vacances escolars per tal que al finalitzar el curs escolar ja pogueu estar en disposició de fer les pràctiques, obtenir el certificat de Dinamitzador en l’Àmbit Esportiu i us pogueu inscriure al ROPEC (Registre Oficial dels Professionals de l’Esport)   

CIATE Nadal

Durant el periode de vacances de Nadal oferim el bloc de formació de JOC i ESPORT en EDAT ESCOLAR
nadal

CIATE Setmana Santa

Durant el periode de vacances de Pasqua oferim els blocs de formació de GESTIÓ de PETITES ENTITATS ESPORTIVES i PRIMERS AUXILIS
pasqua

CIATE Estiu

Durant el mes de juliol oferim els 3 blocs de formació de JOC i ESPORT, GESTIÓ de PETITES ENTITATS ESPORTIVES i PRIMERS AUXILIS
estiu

Per assistir al curs, els participants hauran de reunir les condicions següents: 

  • Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (si és menor de 18 anys haurà d’adjuntar una autorització del/s tutor/s legals).
  • Acreditar que s’està en possessió del Graduat Escolar o Certificat d’Estudis Primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.
  • Presentar certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica de l’esport. (No cal que sigui oficial).
  • Emplenar el full d’inscripció o fer-la on line acompanyat de la documentació requerida.
  • Fotocòpia de DNI.
  • Fotocòpia del títol de Graduat Escolar o Certificat d’Estudis primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.
  • Certificat mèdic (no oficial).
  • Pagament matrícula.

Oficina Municipal d’Esport per Tothom (OMET) – Ptge.Baró de Coubertin, 5–Sant Cugat V. 
De dilluns a divendres de 10 a 13 i de 16 a 19 hores i dissabtes de 10 a 13 hores.
L’horari d’estiu d’atenció al públic és de dilluns a divendres de 9 a 13:30 h i de 16 a 18 hores.
Telèfon: 93 565 70 99 – Email: omet@teampartners.net