OMET – Oficina Municipal d’Esports per a Tothom
Passatge Baró de Coubertin, 5
08172 – Sant cugat del Vallès
Tf. 93 565 70 99   –  omet@teampartners.net