CIATE SETMANA SANTA 2024

Informació General

Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (si és menor de 18 anys haurà d’adjuntar una autorització del/s tutor/s legals)
• Acreditar que s’està en possessió del Graduat Escolar o Certificat d’Estudis Primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.
• Presentar un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva (no cal que sigui oficial).
Foto DNI per les dues cares.
Emplenar el formulari d’inscripció en linia acompanyat de la documentació requerida.

De 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00h.

HORARIS ESPECÍFICS

• Preu general: 95 €
• Preu esportistes vinculats a entitats de Sant Cugat: 70 €

Escola Pins del Vallès (Avinguda Volpalleres, 51 – 08173 Sant Cugat del Vallès)

A partir del 26 de febrer fins el 20 de març o fins arribar a les 30 places disponibles

Tenim l’oportunitat que els monitors i les monitores que s’inicien en la docència de la pràctica esportiva escolar puguin accedir al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport) complementant la formació del CIATE. Per a completar el curs de Monitor d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu s’han de superar els tres blocs de formació:

(I) CIATE Joc i Esport
(II) CIATE Gestió de petites entitats esportives
(III) Curs de Primers Auxilis

I per obtenir la certificació per poder inscriure’s al ROPEC cal haver realitzat satisfactòriament els 3 Blocs Formatius + 150 hores de pràctiques i disposar del certificat de l’ESO equivalent.

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat entenem que la formació de l’equip tècnic és clau per aconseguir que les activitats esportives que s’ofereixen siguin el màxim d’educatives i enriquidores possibles.

Ara, en el període de vacances de Setmana Santa oferim el BLOC (II) i BLOC (III) corresponents a la part del curs de GESTIÓ DE PETITES ENTITATS ESPORTIVES i PRIMERS AUXILIS. Les dates del curs són el 23, 25, 26, 27 i 28 de MARÇ.

El curs és un programa del Consell Català de l’Esport que es desenvolupa des de l’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant l’OMET (Oficina Municipal d’Esport per a Tothom) amb el suport del Consell Esportiu Comarcal a l’àmbit de Terrassa.

Contingut:

La càrrega lectiva del bloc consta de 50 hores repartides en dos cursos:

Gestió de petites entitats esportives (35 h) (5 de les quals són pràctiques).

1.- Fonaments de la gestió esportiva
1.1 Organitzacions esportives
1.2 L’entorn de les organitzacions esportives
1.3 Les relacions entre organitzacions esportives.
1.4.Ordenament jurídic de l’esport. Aspectes legals.

2.- Organització de petites entitats esportives
2.1 Introducció i conceptes generals.
2.2 Rols i funcions del personal de l’entitat.
2.3 Gestió de recursos humans.

3.- La planificació. Conceptes generals.
3.1 La necessitat de planificar. Nivells i fases de planificació.
3.2 El mètode d’anàlisis DAFO.
3.3 Pla estratègic d’entitat. Missió i Visió.
3.4 Programació i control. Diagrama de Gantt, indicadors de gestió i eines de seguiment.

4.- Esdeveniments esportius
4.1 Aspectes tècnics i logístics.
4.2 El mètode d’anàlisis DAFO.
4.3 El pla de comunicació.
4.4 Gestió econòmica: pressupost i finançament.

Curs de procediment de tècniques i Recursos de Primers Auxilis (15 h)

1.- Identificar els elements de risc per a la seguretat i la salut en diverses situacions, entorns i contextos de temps lliure educatiu per prevenir-los.
2.- Conèixer les tècniques bàsiques de primers auxilis i d’atenció a persones accidentades.
3.- Aplicar les tècniques recomanades davant els diferents traumatismes lleus segons els tipus.
4.- Aplicar les tècniques davant dels diferents traumatismes greus segons la localització.
5.- Enunciar el contingut mínim d’una farmaciola d’urgències, que poden requerir les seves intervencions en cas d’emergència, assenyalant la utilitat de cada producte.
6.- SVB i SVA.
7.- Les constants vitals.
8.- Valoració primària i secundaria. L’ABCDE.
9.- Legislació. L’omissió del deure de socórrer.
10.- Conèixer la normativa que regula l’ús dels aparells DEA.
11.- Eines metodològiques i altres recursos.