CIATE NADAL 2023

Informació General

Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (si és menor de 18 anys haurà d’adjuntar una autorització del/s tutor/s legals)
• Acreditar que s’està en possessió del Graduat Escolar o Certificat d’Estudis Primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.
• Presentar un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva (no cal que sigui oficial).
Foto DNI per les dues cares.
Emplenar el formulari d’inscripció en linia acompanyat de la documentació requerida.

De 9.00 a 14.00 i de 15.30 a 20.00h. (divendres 29 de 9.00 a 17.30h.)

HORARIS ESPECÍFICS

• Preu general: 90 €
• Preu esportistes vinculats a entitats de Sant Cugat: 63 €

Escola Pins del Vallès (Avinguda Volpalleres, 51 – 08173 Sant Cugat del Vallès)

A partir del 20 de novembre fins el 15 de desembre o fins arribar a les 30 places disponibles

Tenim l’oportunitat que els monitors i les monitores que s’inicien en la docència de la pràctica esportiva escolar puguin accedir al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport) complementant la formació del CIATE. Per a completar el curs de Monitor d’Activitats de Dinamització en l’àmbit Poliesportiu s’han de superar els tres blocs de formació:

(I) CIATE Joc i Esport
(II) CIATE Gestió de petites entitats esportives
(III) Curs de Primers Auxilis

I per obtenir la certificació per poder inscriure’s al ROPEC cal haver realitzat satisfactòriament els 3 Blocs Formatius + 150 hores de pràctiques i disposar del certificat de l’ESO equivalent.

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat entenem que la formació de l’equip tècnic és clau per aconseguir que les activitats esportives que s’ofereixen siguin el màxim d’educatives i enriquidores possibles.

Ara, en el període de vacances de Nadal oferim el BLOC (I) corresponent a la part del curs de JOC i ESPORT. Les dates del curs són el 21, 22, 27, 28 i 29 de desembre.

El curs és un programa del Consell Català de l’Esport que es desenvolupa des de l’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant l’OMET (Oficina Municipal d’Esport per a Tothom) amb el suport del Consell Esportiu Comarcal a l’àmbit de Terrassa.

Contingut:

La càrrega lectiva del curs consta de 50 hores repartides en dos blocs: el bloc comú de 15 hores i el bloc específic de 35 hores (5 de les quals són pràctiques).
1.- Bloc Comú (15 hores):
1.1 Salut i activitat físico – esportiva.
1.2 Avaluació psicològica del o la jove esportista.
1.3 Recursos metodològics en l’ensenyament de l’activitat física i l’esport. La pedagogia de la cooperació. Fases d’implementació.
1.4.Recursos metodològics per facilitar la inclusió en l’activitat física i l’esport. 1.5 Educació i esport: equip tècnic, pares, mares i esportistes.
1.6 Contraindicacions per a la pràctica esportiva.
1.7 Lesions esportives: primera atenció davant una lesió.
1.8 Aplicació pràctica de primers auxilis.
1.9 Malalties transmissibles i activitat esportiva.
1.10 Bones pràctiques de gènere i esport.
1.11 Valors i esport.
2.- Bloc específic (30 hores):
2.1 L’esport per a tothom. Generalitats.
2.1.1.Principis de l’esport per a tothom.
2.1.2 Estructures organitzatives.
2.1.3 Promoció i desenvolupament.
2.2 Activitats físico-recreatives en la iniciació esportiva
2.2.1 Paper del joc en la iniciació esportiva.
2.2.2 Jocs esportius i pre-esportius.
2.2.3 Metodologia. Instal·lacions i materials.
2.2.4 El joc i les capacitats condicionals
2.2.5 Esports individuals i col·lectius.