CIATE ESTIU 2024

Informació General

Edat mínima: 16 anys complerts en el moment de la inscripció (si és menor de 18 anys haurà d’adjuntar una autorització del/s tutor/s legals)
• Acreditar que s’està en possessió del Graduat Escolar o Certificat d’Estudis Primaris o Ensenyament Secundari Obligatori.
• Presentar un certificat mèdic d’aptitud per a la pràctica esportiva (no cal que sigui oficial).

– Bloc 1: Gestió de petites entitats esportives + primers auxilis: De 09:00 a 14:00 hores i de 15:30 a 20:00
– Bloc 2: Joc i esport en edat escolar + bloc comú: De 09:00 a 14:00 hores i de 15:30 a 20:00

HORARIS ESPECÍFICS
• Horari Joc i Esports
• Horari Gestió

– Bloc 1: Gestió de petites entitats esportives i primers auxilis
• Preu general: 95 €
• Preu esportistes vinculats a entitats de Sant Cugat: 70 €

– Bloc 2: Joc i Esport en edat escolar + bloc comú
• Preu general: 90 €
• Preu esportistes vinculats a entitats de Sant Cugat: 65 €

De l’1 al 12 de juliol a l’IES Pla i Farreras (Avinguda Ragull, 45)

A partir de dilluns 6 de maig

Arriba el SÚPER CIATE de l’estiu 2024. De l’1 al 12 juliol.
Un curs d’iniciació a tècnic/a esportiu/va.

El curs és un programa del Consell Català de l’Esport que es desenvolupa des de l’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant l’OMET (Oficina Municipal d’Esport per a Tothom) amb el suport del Consell Esportiu Comarcal a l’àmbit de Terrassa.

Contingut:

Des de l’Ajuntament de Sant Cugat entenem que la formació de l’equip tècnic és clau per aconseguir que les activitats esportives que s’ofereixen siguin el màxim d’educatives i enriquidores possibles.

Aquest curs CIATE per obtenir el certificat de dinamitzador en l’àmbit esportiu consta de dos blocs:
Bloc 1: Gestió de petites entitats esportives + primers auxilis (de dilluns 1 a divendres 5 de juliol)
Bloc 2: Joc i esport en edat escolar + bloc comú (de dilluns 8 a divendres 12 de juliol)

Tenim l’oportunitat que els monitors i les monitores que s’inicien en la docència de la pràctica esportiva escolar puguin accedir al ROPEC (Registre de Professionals de l’Esport) complementant la formació del CIATE.

Per obtenir la certificació per poder inscriure’s al ROPEC cal haver realitzat satisfactòriament les 5 accions formatives:
Bloc comú + Càpsula de primers auxilis + Bloc específic i esport en edat escolar + Bloc específic de Gestió de petites entitats esportives + 150 hores de pràctiques i disposar del certificat de l’ESO equivalent.

És per això, donada la importància que té aquesta formació, que oferim aquest SÚPER CIATE que consisteix en fer un intensiu dels dos blocs en dues setmanes a l’estiu.

El bloc de gestió i primers auxilis es farà als matins i el bloc comú i el de jocs i esport, es farà a les tardes.