CENTRES ESCOLARS - OFERTA D'ACTIVITATS

Activitats Curs 2023/2024

Inici de les activitats: dilluns 18 de setembre de 2023 (excepte Natació al CAR, inici 2 d’octubre)

Finalitzaran: dijous 20 de juny de 2024.

Les inscripcions que s’hagin de realitzar a les pròpies escoles (vegeu els quadres de cada centre escolar) es formalitzaran directament amb la coordinació de les activitats extraescolars i seguint els seus períodes de matriculació.

PREUS (consulteu l’oferta d’activitats per escola): el cobrament de l’activitat es realitzarà mensualment i es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària la primera setmana de cada mes. Hi ha descomptes del 20% en les quotes per familia nombrosa o monoparental (cal adjuntar carnet corresponent).
En el rebut de novembre o posteriors (si la inscripció es fa més tard), s’afegirà el cost de l’assegurança obligatòria escolar:
10,00 euros per nen/a inscrits a activitats d’esport d’equip.
– 2,00 euros per a la resta d’activitat

Les persones inscrites poden donar-se de baixa en qualsevol moment. Si la baixa és voluntària no es retorna el rebut cobrat. Si és baixa mèdica es pot retornar l’import cobrat, sempre i quan es presenti el justificant metge. Per fer efectiva aquesta baixa s’ha de signar un full a l’oficina o enviar un correu electrònic a omet@teampartners.net abans del dia 25 de cada mes, excepte en el cas de cobrament trimestral, que hauria de ser 20 dies abans d’acabar el trimestre.