JOCS ESPORTIUS ESCOLARS

Esports d'Equip

Esports Individuals

Cursa Orientació

Gim. Rítmica

Escacs

Natació

Dansa Esportiva

Arts Marcials

Jocs Esportius Escolars

ASSEGURANÇA DELS PARTICIPANTS

És condició indispensable i obligatori que tots els participants (esportistes i entrenadors) en els JEEC, estiguin acollits a una assegurança que cobreixi les prestacions d’accident, responsabilitat civil i indemnitzacions per accident. Per aquest curs 2023/2024 l’empresa asseguradora segueix sent A.S.I.S.A., que cobreix l’assistència mèdica i indemnitzacions en cas d’accident, segons estableixi el conveni.

A l’hora de fer el tràmit de les fitxes de cada jugador/a i entrenadors/es, també heu de fer el pagament corresponent a les assegurances ja que aquestes s’han de tramitar abans de començar les competicions.

Les quotes d’assegurança són:
10 euros per esportistes de 0 a 17 anys.
10 euros per delegats, entrenadors, tècnics i dinamitzadors.