Activitats Físiques per a Gent Gran

Informació Curs 2023/2024

DATA INICI ACTIVITATS: dilluns 18 de setembre de 2023

DATA FINALITZACIÓ: divendres 21 de juny de 2024

Calendari de festes (no es realitzen classes): festius nacionals i locals. Del 23 de desembre al 7 de gener (vacances de Nadal) i del 23 de març a l’1 d’abril (vacances Setmana Santa).

Quadre de preus:

OpcionsQuota
Una hora setmanal de classe5,45€
Una hora i mitja setmanal de classe8,17€
Dos hores setmanals de classe10,66€
Tres hores o més setmanals de classe15,81€
Matrícula nous i noves usuaries37,87€

Les persones usuàries del servei podeu canviar de grup, augmentar o disminuir l’horari, sempre que hi hagi plaça, només informant prèviament a l’OMET trucant al 93 56570 99 o escrivint a omet@teampartners.net

També podeu donar-vos de baixa en qualsevol moment. Si la baixa és voluntària no es conserva l’antiguitat. Si és baixa mèdica es conserva la matrícula, sempre i quan es presenti el justificant del metge. Per fer efectiva aquesta baixa s’ha de signar un full a l’oficina o enviar un correu electrònic a omet@teampartners.net abans del dia 25 de cada mes. 

El cobrament de l’activitat es realitzarà mensualment i es farà efectiu mitjançant domiciliació bancària la primera setmana de cada mes. En el 1r rebut es cobrarà també l’import de la matricula que només es farà efectiva una única vegada per a nous i noves usuaries.

Descripció Activitats:

Gimnàstica de manteniment

Sessió destinada a millorar la condició física dins dels límits saludables. Es treballa també l'hàbit de l'exercici físic i les habilitats motrius.

Ritmes Llatins

Activitat física que es treballa enllaçant passos, de forma progressiva fins a construir petites coreografies, amb ritmes salseros, llatins, africans, jazz, etc. La base del treball és la música com l'aeròbic, però amb un estil més ballat.

Tai-txi

Tècnica xinesa mil·lenària d'activitat física suau que es basa en el control del moviment i la respiració, l'educació postural i la concentració.

Marxa Nòrdica

Activitat apta per a tothom, poc agressiva i amb un nivell d'esforç determinable per qui la practica. També és ideal per la recuperació de certes lesions i malalties.