GIM. ARTÍSTICA

nena  gimnastica  ritmica

 

Gimnàstica Esportiva

CURS 2022-23

Categories

Benjamí, aleví, infantil i cadet-juvenil. Masculí i femení.

Nivell de competició

Pendents de la normativa de la UCEC.

Participants

Individual: hi participaran tots/es els/les gimnastes incrits/es a la competició dins del termini establert.

Per equips: cada escola/entitat tindrà un únic equip per categoria, nivell i sexe compost per 4 gimnastes.

Inscripció, horaris i ordre d'actuació

La data límit d'inscripció serà el dimarts anterior a cada jornada i l'ordre de sortida i l'horari quedarà fixat el dijous anterior a la jornada.

Classificacions

Existiran dues classificacions:
· Individual: se sumaran les 2 millors notes obtingudes de cada aparell.
· Per equips: s'establirà sumant els punts obtinguts pels/per les 4 primers/es classificats/des de la classificació final individual. 

Jurat

Els exercicis seran puntuals per jutges de la UCEC.

Exercicis

Segons Normativa de la UCEC.

Dates i llocs de celebració de les jornades

· 1a Jornada dissabte 21de gener - Lloc: Terrassa (categories a concretar)

· 2a Jornada dissabte 25 de febrer - Lloc: Terrassa (categories a concretar)

· Final Comarcal dissabte 15 d'abril - Lloc: Terrassa (categories a concretar)

Dates i llocs de les Trobades Prebenjamí i Benjaminí

· 1a Jornada Dissabte 11 de febrer - Lloc: Terrassa

· 2a Jornada Dissabte 6 de maig - Lloc: Terrassa

Classificació per a la Fase Supracomarcal

La classificació per a la Fase Supracomarcal s'establirà en funció de les directrius del Consell Català de l'Esport.